سیستم مدیریت آموزش

آموزک

ارائه دوره های آموزشی آنلاین
با بهترین کیفیت و عملکرد

ثبت نام

دوره ها، ماژول ها، واحدها و آزمون های خود را ایجاد کنید

آزمون ها را به صورت دستی یا خودکار ارزیابی کنید

نتایج، اعلان ها و پیام ها را بررسی کنید

مدال ها و گواهی نامه ها را برای دوره ها انتخاب کنید

دوره ها را به صورت تکی، گروهی و یا اشتراکی بفروش برسانید

برگزاری دوره های آموزشی آنلاین

ارائه جزوه های آموزشی

ارائه مدرک گذراندن دوره

رشته های متنوع

طراحی و پیاده سازی پروژه های صنعتی

انجام پروژه های علمی پژوهشی

ارائه مقالات معتبر

کمک در برگذاری دوره ها

4

دوره های مجازی

برگزار کننده دوره های مجازی

ادامه

1

مدرس شوید

دوره های خود را در بستر آموزک برگزار کنید

ادامه

3

دوره های آنلاین

برگزار کننده دوره های آنلاین

ادامه

2

عضویت در دوره

برای شروع لطفا عضو شوید

ادامه

درخواست برای مدرس

تمامی حقوق برای آموزک محفوظ است .
X